Dodenherdenking Park Leeuwenbergh & Yarden Oud Rijswijk

Traditiegetrouw verzorgden De Blaasbalgen de muzikale begeleiding van een tweetal herdenkingsbijeenkomsten op deze 4 mei. Het muziekboekje met koralen in plaats van de feestmuziek, het blijft voor ons allemaal bijzonder om op deze wijze onze bijdrage kunnen leveren aan deze nationale herdenkingen.

In Park Leeuwenbergh is het, als wij aankomen, nog erg rustig. De laatste hand wordt gelegd aan de inrichting rond het herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de tien militairen van de 13e Batterij Luchtdoelartillerie die op 10 mei 1940 bij de verdediging van vliegveld Ypenburg zijn gesneuveld. Stoelen voor de genodigden, vlaggen halfstok, microfoon voor de toespraken. Militairen stellen op en ondertussen spelen wij enkele koralen. Het korte programma wordt met militaire precisie doorlopen met als gevolg dat er tijd over is en alle aanwezigen, nog voor het taptoesignaal, een flink aantal minuten extra in stilte genieten van de fluitende vogeltjes in de buurt. Na de speech en de kranslegging van de burgemeester is er de kranslegging namens de buurtvereniging en de vertegenwoordigers van defensie en de veteranen.
Na het taptoesignaal, de twee minuten stilte en het Wilhelmus, is het opbreken en weer terug naar “ de Vrolijke Noot”.

Diverse leden besluiten een stukje te lopen en vervolgens neer te strijken op het terras aan de sluis. Een heerlijk plekje op deze zonnige middag.
Aansluitend brengt Willem ons met de bus naar Begraafplaats Oud Rijswijk.

Op de begraafplaats Oud Rijswijk staat een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Slag om Ypenburg en gefusilleerde bij spoorwegovergang ’t Haantje.
Wij spelen op de begraafplaats waar de plechtigheid begint. Rond 18:30 uur spelen wij diverse koralen en wordt er kort gesproken door directievoorzitter van Yarden, Ron Bavelaar. Hij maakt in zijn speech een krachtige link tussen de actualiteit en de gebeurtenissen in de oorlogsjaren.
Ook Wieteke van Dort verzorgt enkele liederen. Dit jaar verzorgt onze John het taptoesignaal. Na twee minuten stilte volgt het Wilhelmus. Enkele kransen en bloemstukken worden neergelegd. Ter afsluiting spelen we enkele koralen tijdens het defilé langs het monument.